Daagt uit tot leren en ontwikkelen

Wat doe ik?

Mijn missie is binnen bedrijven te zorgen voor een bedding voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Als mensen bloeien op hun werkplek is er organisatie-ontwikkeling. Het begint met verbinding en autonomie. Teamleren of organisatieleren in het belang van samen goede kwaliteit neer willen zetten.

Mijn rol is allereerst snel tot een analyse te komen, scherp te formuleren wat de kern is. Met duidelijke feedback en advies over wat er in de onderstroom in een team / organisatie gebeurt en wat er kan ontstaan. Welke droomdoelen willen gerealiseerd worden?

Daarna samen en open in beweging: intervisie, (team)coaching en feedback.

Met behulp van een gedisciplineerd jasje waarin input en output van werkplekleren bij elkaar komt. Afspraken, acties, verslagen in één systeem, waardoor managementinformatie beschikbaar is.

De vraag: ‘Wat heeft uw team van u nodig?’ en ‘Wat heeft uw team van mij nodig?’  is de volgende stap. Dan ben ik uw coach en kunnen we samen zorgen voor verdere ontwikkeling.

Als het nodig is kan door mij een training ontwikkeld en gegeven worden.

Binnen de kinderopvangbranche geef ik een aantal trainingen en opleidingen:

 • De Kinderopvangcoach
  Leerdoelen. Na het afronden van de opleiding is de pedagogisch medewerker uitgegroeid tot Kinderopvangcoach. Dit betekent dat hij of zij een houding als coach heeft ontwikkeld, kennis heeft opgedaan van verschillende coachingsmethodieken en – instrumenten en dat hij of zij vaardigheden heeft ontwikkeld om pedagogisch medewerkers te coachen.
   
 • Taal- en Interactievaardigheden in de kinderopvang

 • Coachen in de kinderopvang
  Sinds 1 januari 2019 moet iedere kinderopvangorganisatie een coach/beleidsmedewerker aan het werk hebben. Deze persoon moet zichzelf ook weer laten coachen. 

 • WerkendLeren | Ruimte voor Baby’s

  Wat levert de opleiding jou op: Je ontvangt het certificaat Ruimte voor Baby’s; Je draagt bij aan de positieve hechting tussen baby’s en ouders, baby’s en medewerkers en tussen baby’s onderling

  werkendleren.nl

   

 • WerkendLeren | Ruimte voor Baby’s (Train de Trainer)

  Vereisten trainer. Om in aanmerking te komen dienen de trainers te beschikken over minimaal HBO denk en werkniveau, en dienen zij te beschikken over vaardigheden op het gebied van communicatie, groepsdynamica en didactiek.

  werkendleren.nl
 • Scholing & bijeenkomsten - sardes.nl


  Met TINK verbeteren professionals in de kinderopvang, gastouderopvang en BSO hun taal- en interactievaardigheden. Deze training is ook zeer geschikt voor pedagogisch medewerkers die in het kader van IKK babyspecialist zijn.

  www.sardes.nl

 

 

Algemene voorwaarden  Privacy Policy      Disclaimer  Klachtenregeling